Mediation

Mediation

Mediation of onpartijdige conflictbemiddeling moedigt partijen aan om bij verstoorde communicatie, met name binnen of tussen afdelingen, directies, besturen, bedrijven en andere organisaties, elkaar te vertellen welke belangen er voor ieder een rol spelen. In plaats van zich in te graven op standpunten, werken partijen zo aan (voldoende) begrip om – op basis van wederzijds belang – weer goede omgangsvormen te vinden, dan wel op een respectvolle manier van elkaar los te komen.