MAST

MAST is een klein adviesbureau, dat samenwerkt met een netwerk van andere kleine bureaus om zo haar projecten te funderen in de vereiste deskundigheid op het gebied van communicatie, organisatie en bedrijfskunde. Met deze werkwijze kan het bureau flexibel inspelen op de specifieke vraag van de klant en continuïteit waarborgen. MAST is gespecialiseerd in de volgende activiteiten:

Mediation

Mediation of onpartijdige conflictbemiddeling moedigt partijen aan om bij verstoorde communicatie, met name binnen of tussen afdelingen, directies, besturen, bedrijven en andere organisaties, elkaar te vertellen welke belangen er voor ieder een rol spelen. In plaats van zich in te graven op standpunten, werken partijen zo aan (voldoende) begrip om – op basis van wederzijds belang – weer goede omgangsvormen te vinden, dan wel op een respectvolle manier van elkaar los te komen.

Advies

Advies gericht op ‘mens en organisatie’, met name voor kwaliteitszorg, personeelsbeleid, loopbaanbegeleiding en selectie (op basis van de assessment-center methode), kwaliteitszorg en relatieonderhoud. MAST richt zich ook op procesbegeleiding voor teamontwikkeling, organisatieontwikkeling en cultuurveranderingsprojecten.

Supervisie

Supervisie (of coaching) is een vorm van persoonlijke ondersteuning bij het functioneren in organisaties. Individuele supervisie is bedoeld voor managers en professionals met communicatieve taken. Centraal staan het persoonlijk leerproces en een optimale zelfontplooiing in het werk. Daarmee past supervisie ook in het kader van conflictoplossing en loopbaanbegeleiding.
Supervisie (of coaching) in groepsverband is een goed alternatief voor sociale vaardigheids- en managementtrainingen; op maat gesneden en goed in te passen in de werkagenda.

Training

MAST ontwikkelt en verzorgt sociale vaardigheidstrainingen voor managers en professionals als (para) medici, artsen, juristen, technici, beleidsmedewerkers en docenten. We trainen in leidinggeven, managementvaardigheden, adviesvaardigheden, onderhandelen, presentatie, teamontwikkeling, mediation en conflicthantering. De trainingen zijn geënt op de eigen specifieke praktijk van de deelnemers, onder andere in praktijksimulaties, vaak met professionele acteurs als tegenspeler. Het geleerde wordt voortdurend teruggekoppeld naar de eigen werkervaring.